კონკურსები

CERN-ში სტაჟირების კონკურსი 2016

კონკურსის პირობებიტრენერთა შესარჩევი კონკურსი სკოლის პერსონალის  (საქმისმწარმოებელი, ბიბლიოთეკარი) პროფესიულ განვითარებასა და ინკლუზიურ განათლებაში

კონკურსის პირობებიბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერების შესარჩევი კონკურსი: ,,ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება და კლიმატის ცვლილებები“

კონკურსის პირობებიკონკურსი ინგლისური ენის პედაგოგთა ტრენერის პოზიციაზე "ბრიტანეთის საბჭოს საქართველოში“ და ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის ერთობლივი პროექტი - "სასწავლო მეთოდოლოგიების გაუმჯობესება და ინგლისური ენის პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა  საქართველოში“

კონკურსის პირობებიბათუმის მასწავლებლის სახლის 2013 წლის ტრენერთა შესარჩევი კონკურსი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მიზნით

კონკურსის პირობები