დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
რუსუდან ქავთარაძე

 

დაბადების თარიღი: 4 სექტემბერი, 1980 წელი

დაბადების ადგილი: ბათუმი 

 

განათლება: 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი. სპეციალობა: ,,სოციალური პედაგოგიკა’’. 

საფეხური: დოქტორანტურა. 2009-2013    

 

თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პედაგოგიური ფაკულტეტი. სპეციალობა: უცხო ენის სწავლების თეორია, პრაქტიკა და კულტურათშორისი კომუნიკაცია. 

საფეხური - მაგისტრატურა. 2002 – 2004

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უცხო ენათა ფაკულტეტი. სპეციალობა: ინგლისური ფილოლოგია. 

საფეხური - ბაკალავრიატი. 1998 – 2002

 

სამუშაო გამოცდილება:

2017 წ. აგვისტო - დღემდე ა(ა)იპ ,,აჭარის განათლების ფონდი’’

დირექტორის მოადგილე

 

2015  - 2017 (ივლისი)  ა(ა)იპ დემოკრატიის ინსტიტუტი. პროექტი: „დასაქმებაზე ორიენტირებული განათლებისა და განვითარების სისტემის ამოქმედება აჭარაში". დონორი: „ევროკავშირი’’.  

ღონისძიებების ორგანიზატორი.

 

2013  - 2015  ა(ა)იპ დემოკრატიის ინსტიტუტი. პროექტი: „ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახის წევრების და პრობაციონერების რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობა". დონორი: „ევროკავშირი’’.  

განათლებისა და განვითარების მიმართულების კოორდინატორი.

 

2013     საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd).                     

დონორი: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

ტრენერების კოორდინატორი (ლოტი 2)

 

2005 - 2014   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.   

განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი, ევროპეისტიკის დეპარტამენტი       

ინგლისური ენის მასწავლებელი

 

2011 – 2017 (ივლისი)      ა(ა)იპ ,,აჭარის განათლების ფონდი’’    

ინგლისური ენის მასწავლებელი

 

2011 - 2012   ა(ა)იპ  ”რეაბილიტაციის ცენტრი”. პროექტი ” ახალი ინიციატივა  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში”. დონორი: ,,ევროკავშირი’’                        

პროექტის კოორდინატორი

 

2010-2011  ა(ა)იპ ”რეაბილიტაციის ცენტრი”.  პროექტის ”არასაპატიმრო სას-ჯელთა შეფარდებისა და აღსრულების პრაქტიკის დახვეწა აჭარის რეგიონში”. 

დონორი: ,,ევროკავშირი’’

პროექტის კოორდინატორი

 

2008-2009 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან

არსებული აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი. 

ინგლისური ენის მასწავლებელი

 

2007-2008      შ.პ.ს. ”ჰელიოსი” - ბათუმის უცხო ენათა ინსტიტუტი

უცხო ენათა ფაკულტეტის დეკანი

 

2005-2007      შ.პ.ს. ”ჰელიოსი” ბათუმის უცხო ენათა ინსტიტუტი

ინგლისური ენის მასწავლებელი

 

2005-2007     ხელოვნების სტუდია  ”მონპარნასი”

ინგლისური ენის მასწავლებელი

 

კომპიუტერული უნარები:

 

Microsoft Word, Microsoft Office Excel, Microsoft PowerPoint, e-mail, Internet

 

ენები:

ქართული (მშობლიური)

ინგლისური (თავისუფლად)

რუსული (თავისუფლად)