ქართული ენის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების II ეტაპი

2021-09-27

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლების ტრენინგების II ეტაპი. ტრენინგ-მოდულების ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 20 საკონტაქტო საათი, 10 სესია, ერთი სესია - 2 საათი. ✅ 2021 წლის 3-12 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა...

სპორტის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების II ეტაპი

2021-09-24

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა სპორტის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების II ეტაპი. ➡ 2021 წლის 3-12 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უფროსი სტატუსის მქონე მოქმედი მასწავლებლებისათვის. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში...

მათემატიკის (1-6 კლ.) უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების II ეტაპი

2021-09-23

➡️ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლების ტრენინგების II ეტაპი. ➡️ 2021 წლის 3-12 სექტემბერს და 9-13 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის უფროსი მასწავლებლების ოთხი...

თურქული ენის შემსწავლელი უფასო კურსები

2021-09-22

აჭარის განათლების ფონდში, 20.09.2021 -დან  თურქული ენის შემსწავლელი, უფასო კურსების მორიგი სასწავლო ეტაპი დაიწყო, რომელიც დამწყები და საშუალო საფეხურის (პირველი A1 და მესამე B1 დონე)  საფუძვლიან შესწავლას გულისხმობს. თურქული ენის უფასო შემსწავლელ კურსს ა(ა) იპ „აჭარის განათლების ფონდი“ თურქეთის რესპუბლიკის საკონსულოს მხარდაჭერით 2012 წლიდან ახორციელებს. აღნიშნულ ჯგუფებში სასწავლო...

ბუნებისმეტყველების უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების II ეტაპი

2021-09-21

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 3-12 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე დაწყებითი (1-6 კლასი) ბუნებისმეტყველების მოქმედი მასწავლებლებისათვის....

ტრენინგი უფროსი მასწავლებლებისათვის - „განათლება მდგრადი განვითარებისთვის“

2021-09-20

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 3-12 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა მდგრადი განვითარებისთვის  ხელშეწყობის ტრენინგი უფროსი მასწავლებელთათვის. ტრენინგ-მოდულის...

ტრენინგები რუსული ენის უფროსი მასწავლებლებისათვის

2021-09-17

 - აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის.  -  2021 წლის 3-12 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგი რუსულის, როგორც უცხოური ენის უფროსი მოქმედი მასწავლებლების ორი ჯგუფისათვის (I ჯგუფი:...

ტრენინგები მათემატიკის წამყვანი მასწავლებლებისათვის

2021-09-16

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 3-8 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები მათემატიკის წამყვანი მასწავლებელთათვის. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება:...

ტრენინგები ბუნებისმეტყველების წამყვანი მასწავლებლებისათვის

2021-09-15

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 3-8 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები ბუნებისმეტყველების წამყვანი მასწავლებელთათვის. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და...

ტრენინგები ისტორიის წამყვანი მასწავლებლებისათვის

2021-09-14

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 3-8 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები ისტორიის წამყვანი მასწავლებელთათვის. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება:...

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის ტრენინგები წამყვანი მასწავლებლებისათვის

2021-09-13

➡  აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡  2021 წლის 3-8 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის ტრენინგები წამყვანი მასწავლებელის სტატუსის მქონე ნებისმიერი...

ტრენინგები ქიმიისა და ბიოლოგიის წამყვანი მასწავლებლებისათვის

2021-09-12

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 3-8 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები ქიმიისა და ბიოლოგიის წამყვანი მასწავლებელთათვის. ტრენინგ-მოდულების ხანგრძლივობა...

ზოგადპროფესიული უნარების ტრენინგები წამყვანი მასწავლებლებისათვის

2021-09-11

➡  აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡  2021 წლის 3-8 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ზოგადპროფესიული უნარების ტრენინგები წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის მქონე პედაგოგთა ორი...

ტრენინგები მათემატიკის (1-6 კლ.) წამყვანი მასწავლებლებისათვის

2021-09-10

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 3-8 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის მქონე დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის მოქმედი მასწავლებლების...

ტრენინგები ქართული ენის წამყვანი მასწავლებლებისათვის

2021-09-09

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 3-8 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის ქართული ენისა...

ბათუმსა და ხელვაჩაურში დასრულდა სკოლამდელი განათლების ტრენინგები

2021-08-13

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი (ბათუმის მასწავლებლის სახლი) აგრძელებს ადრეული და სკოლამდელი განათლების პროგრამის ტრენინგებს. ➡ 2021 წლის 30-31 ივლისსა და  1-4 აგვისტოს ბათუმისა და ხელვაჩაურის სკოლამდელი დაწესებულებების მენეჯერებისათვის „ზუმის“ პლატფორმაზე ჩატარდა მე-2 ტრენინგ-მოდული: „ბავშვის განვითარება“....

სპორტის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების I ეტაპი დასრულდა

2021-08-12

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა სპორტის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების I ეტაპი. ✅ 2021 წლის 21-30 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უფროსი სტატუსის მქონე მოქმედი მასწავლებლებისათვის. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება:...

ხელოვნების უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები დასრულდა

2021-08-11

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡ 2021 წლის 19-28 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დასრულდა ტრენინგები უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების...

ბუნებისმეტყველების უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების I ეტაპი დასრულდა

2021-08-10

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა ბუნებისმეტყველების უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების I ეტაპი. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 20 საკონტაქტო საათი, 10 სესია, ერთი სესია - 2 საათი. ✅ 2021 წლის 17-26 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი უფროსი მასწავლებლის...

გეოგრაფიის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები დასრულდა

2021-08-09

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების გეოგრაფიის უფროსი მასწავლებლებისათვის. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 20 საკონტაქტო საათი, 10 სესია, ერთი სესია - 2 საათი. ✅ 2021 წლის 19-28 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგები...28 სექტემბერი 2021

კვრორშსამოთხხუთპარ შაბ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930