რეგისტრაცია სკოლის საქმისმწარმოებლის პროფესიული განვითარების ტრენინგ-კურსზე

➡️ ა(ა)იპ  აჭარის განათლების ფონდი (ბათუმის მასწავლებლის სახლი) აცხადებს რეგისტრაციას აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრს შორის  ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე გადმოცემულ სკოლის საქმისმწარმოებლის პროფესიული განვითარების ტრენინგ-კურსზე.

➡️ ტრენინგ-კურსი განკუთვნილია აჭარის საჯარო და კერძო სკოლების მქონე მოქმედი საქმისმწარმოებლისათვის. ტრენინგები ჩატარდება პირისპირ ფორმატში, შაბათსა და კვირას.  

➡️ ტრენინგ-კურსი შედგება სამი მოდულისაგან:

  • 1-ლი მოდული: „სკოლის საქმისწარმოება (კორესპონდენცია, ხელშეკრულებები, დაარქივება) - 8 საკონტაქტო საათი, 2 დღე
  • მე-2 მოდული: „მოსწავლის რეგისტრაცია და პირადი საქმისწარმოება“ - 4 საკონტაქტო საათი, 1 დღე
  • მე-3 მოდული: „ელექტრონული კომუნიკაცია (eflow) და საჯარო ინფორმაციის გაცემის წესი“ - 4 საკონტაქტო საათი, 1 დღე

➡️ ტრენინგ-კურსის მიზანია: ხელი შევუწყოთ საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პერსონალის პროფესიულ განვითარებას. ტრენინგების თემატიკა სკოლის პერსონალის  წევრთა  საჭიროებების ანალიზს ეყრდნობა.

➡️ მონაწილეთა შეფასების სისტემა: იმისათვის, რომ მონაწილეს წარმატებით გავლილად ჩაეთვალოს ტრენინგი, მან  მოდულის დასრულებისას უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:

• დაესწროს ტრენინგის 80%-ს (მინიმუმ 3 სესია).

• გადალახოს სატრენინგო შეფასების მინიმალური ზღვარი - 60%.

➡️ ტრენინგზე რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად, მიმდინარე წლის 16 მაისიდან 7 ივნისის ჩათვლით.

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე.