ონლაინ აპლიკაციის ფორმა

„აჭარის განათლების ფონდი“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით გთავაზობთ უცხო ენებისა და კომპიუტერის შემსწვალელ უფასო კურსებს ბათუმსა და აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში.

 

 

 

 

 

 

კურსებზე ჩარიცხვის წინა პირობა: 

 

პროგრამებზე მსმენელად მიიღება საქართველოს მოქალაქე, რომლის მინიმალური ასაკია 18 წ. 

 

რეგისტრაციისთვის მიმართეთ ბათუმის ოფისს ან შესაბამისი მუნიციპალიტეტის რესურს-ცენტს; 

 

წარმოადგინეთ პირადობის/პასპორტის ასლი

 

უცხო ენები

 

  • ინგლისური
  • გერმანული
  • ფრანგული
  • რუსული
  • თურქული

 

სწავლების ოთხი საფეხური:

 

დამწყები - A1 (3 თვე)

 

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შეუძლია მარტივი ინტერაქცია ადამიანთან, რომელიც მეტყველებს ნელა და გარკვევით 

 

ელემენტარული -A2 (3 თვე)

 

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შეუძლია საკუთარი გარემოს მარტივი ასპექტებისა და მარტივი საჭიროებების გადმოცემა 

 

საშუალო 1 -B1 (6 თვე)

 

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტების პროდუცირება და ძირითადი საკომუნიკაციო სიტუაციების დაძლევა სამიზნე ენის გარემოში მოგზაურობისას 

 

საშუალო 2 –B2 (6 თვე)

 

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შეუძლია ენის მატარებელთან სპონტანური, დაუგეგმავი ინტერაქცია ენის შეუფერხებელი ფლობის გარკვეული ხარისხით.

 

მსმენელი ხდება ენის დამოუკიდებელი მომხმარებელი 

 

B1და B2 საფეხურების დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატები

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები - კომპიუტერი

 

სწავლის ხანგრძლივობა - 4 თვე

 

შეისწავლება საოფისე პროგრამები: Microsoft Word; Excel; MS PowerPoint; ინტერნეტი; ელ-ფოსტა

 

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი

 

TOEFL-ის გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი 

 

სწავლის ხანგრძლივობა - 4 თვე

 

ჩარიცხვის წინაპირობა: მსმენელები გაივლიან წინასწარ შესარჩევ ტესტს და გასაუბრებას. ასაკობრივი შეზღუდვა არ არის.