ონლაინ აპლიკაციის ფორმა

აჭარის განათლების ფონდი“, ბათუმის მასწავლებლის სახლი გთავაზობთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამებს 

 

რეგისტრაციის წინაპირობა:

 

მასწავლებლთა პროფესიული განვითარების პროგრამებზე მსმენელად დარეგისტრირება შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ასწავლის საჯარო/კერძო სკოლაში.

რეგისტრაცია წარმოებს როგორც ელექტრონულად ასევე განაცხადის სახით. 
რეგისტრაციისათვის საჭირო პროგრამების ჩამონათვალი იხილეთ მთავარ მენიუში - პროგრამები/მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა.

განაცხადით რეგისტრაციისთვის მიმართეთ ბათუმის მასწავლებლის სახლს.

ელექტრონული რეგისტრაციისათვის იხილეთ აპლიკაციები...